Δημιουργία ηφαιστείων

Στις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών οφείλεται η δημιουργία των ηφαιστείων. Τα ηφαίστεια είναι συνήθως συγκεντρωμένα στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών.

12_vol_eq_plates_s
Χάρτης της Γης όπου απεικονίζονται τα όρια των τεκτονικών πλακών (γαλάζιες γραμμές), η κατανομή των πρόσφατων σεισμών (κίτρινα σημεία) και των ενεργών ηφαιστείων (κόκκινα σημεία)


 

Όταν δύο πλάκες απομακρύνονται η μιά από την άλλη, δημιουργείται ένα άνοιγμα στον φλοιό της Γης από όπου βγαίνουν λιωμένα πετρώματα (μάγμα με τη μορφή λάβας) και αέρια από τα βαθύτερα στρώματα. Το μάγμα παγώνει στερεοποιείται και οικοδομεί μεγάλες οροσειρές ενεργών υποθαλάσσιων ηφαιστείων (μεσοωκεάνειες ράχες). Έτσι δημιουργείται νέος φλοιός. 

 

Όταν δύο πλάκες συγκλίνουν η μία με την άλλη (πχ μιά ωκεάνεια πλάκα βυθίζεται κάτω από μιά ηπειρωτική πλάκα), τότε σχηματίζονται βουνά και ηφαίστεια, που δημιουργούν οροσειρές μορφής τόξου. Δείτε το βίντεο που αναπαριστά αυτήν την κίνηση. 

 

Επίσης ηφαίστεια δημιουργούνται και στα όρια δύο λιθοσφαιρικών πλακών όταν η μία γλιστρά πλευρικά δίπλα από την άλλη. Δείτε το βίντεο που αναπαριστά αυτήν την κίνηση. 

 

Πηγή:http://www.geo.auth.gr/765/