Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα

Η έκθεση του Ευρωπαίου επίτροπου Νίλς Μούιζνιεκς, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα το 2013. Στα Ελληνικά.