In to the Fire

Το In to the Fire (Μέσα στη φωτιά) είναι ένα ντοκυμαντέρ που ερευνά την κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και του ολοένα αυξανόμενου ρατσισμού. Οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τις χώρες τους αναζητώντας ασφάλεια. Η Ελλάδα, λόγω των χερσαίων συνόρων της με την Τουρκία, αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Μόλις όμως οι πρόσφυγες εισέλθουν στην Ευρώπη, λόγω της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, ωστόσο,βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ανεπάρκειες της διαδικασίας χορήγησης ασύλου και τις άθλιες συνθήκες κράτησης και διαβίωσης. Το propagator.gr συμμετέχοντας στη διαδικτυακή διανομή της ταινίας παρουσιάζει παρακάτω το ντοκυμαντέρ.

 

 

Into the Fire (http://reelnews.us2.list-manage1.com/track/click?u=67b31131388e3f876faa35fbb&id=d60d2a7123&e=d67103a6c3) is being crowd-released today: All over the internet people are embedding Into the Fire (http://reelnews.us2.list-manage1.com/track/click?u=67b31131388e3f876faa35fbb&id=329facb9cb&e=d67103a6c3) on their website or blog. With everyone who participates the audience will grow. And because the audience are also the distributors, the distribution network grows as well. Are you participating? (http://reelnews.us2.list-manage1.com/track/click?u=67b31131388e3f876faa35fbb&id=becf22e3d3&e=d67103a6c3)

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα των δημιουργών του: Intothefire.org