Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς χρήσης και ρύθμισης Η/Υ

Από τη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. αυτό το εγχειρίδιο ασφαλούς χρήσης και ρύθμισης του υπολογιστή περιέχει χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες για αφαλή πλοήγηση, αποθήκευση και ανταλλαγή αρχείων, ηλεκτρονική αλληλλογραφία κτλ