Λίμνες

Ως λίμνη ορίζεται η μικρή ή μεγάλη υδάτινη μάζα με γλυκό, υφάλμυρο ή και αλμυρό νερό, που βρίσκεται συνήθως σε μία κλειστή γεωλογική λεκάνη στην επιφάνεια της γης, χωρίς να έχει άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα.

Δείτε έναν κατάλογο με τις μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου ταξινομημένες σύμφωνα με την έκτασή τους. Αναφέρονται επίσης και οι χώρες στις οποίες βρίσκεται η κάθε λίμνη. 

Στην παρακάτω σελίδα εντοπίστε τις 7 μεγαλύτερες σε έκταση λίμνες του κόσμου.

http://www.propagator.gr/maps/greatlakes7.html

Πώς δημιουργούνται οι λίμνες;

Η δημιουργία των λιμνών σχετίζεται με γεωλογικά φαινόμενα που συνέβησαν κατά την περίοδο των παγετώνων ή τις περιόδους των ισχυρών τεκτονικών και ηφαιστειακών δράσεων, με αποτέλεσμα η κατανομή τους στην επιφάνεια της γης να είναι ανομοιόμορφη. Αν και οι λίμνες εμφανίζονται στη διάρκεια της ζωής του πλανήτη και φαίνονται σε μας ως μόνιμοι σχηματισμοί της επιφάνειας της γης, στην ουσία όμως είναι γεωλογικά προσωρινοί.

Ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας τους ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατάταξη λιμνών σε σχέση με την προέλευσή τους.

 

Πηγή: http://kpe-kastor.kas.sch.gr/limnology/limnology/what_it_is.htm