Σεισμοί

Γεωδυναμική

Η Γεωδυναμική είναι κλάδος της Γεωλογίας που εξετάζει αφ' ενός μεν τις δυνάμεις εκείνες που προκαλούν αλλοιώσεις στη μάζα και στη μορφή της Γης, αφ' ετέρου δε και τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά την επίδραση αυτών των δυνάμεων.

Οι δυνάμεις αυτές διαιρούνται σε:

"Γήινες ενδογενείς δυνάμεις" όταν προέρχονται από το εσωτερικό της Γήινης σφαίρας οπότε και τα φαινόμενα αυτών καλούνται ενδογενή και
"Γήινες εξωγενείς δυνάμεις" των οποίων τα φαινόμενα καλούνται εξωγενή.
Για την εκδήλωση δε αυτών (αμφοτέρων) απαιτείται συνήθως η πάροδος μακρού χρονικού διαστήματος.

"Γήινα ενδογενή φαινόμενα" είναι: οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι κινήσεις της λιθόσφαιρας (διακρινόμενες σε ορογενετικές και ηπειρογενετικές), ενώ
"Γήινα εξωγενή φαινόμενα" είναι: οι γεωλογικές δράσεις της ατμόσφαιρας όπως η αιολική διάβρωση, (μεταφορά και εναπόθεση), των γλυκέων και θαλασσίων υδάτων (αποσάθρωση, διάλυση, μεταφορά και ιζηματογένεση) καθώς και προερχόμενα εκ του οργανικού κόσμου.
Κυριότερα όμως εκ των παραπάνω εξωγενών είναι τα οφειλόμενα στη δράση του νερού είτε ως υγρού είτε ως στερεού όπως οι παγετώνες.

Ο κλάδος αυτός της Γεωλογίας είναι επίσης γνωστός και ως Δυναμική Γεωλογία.

Πηγή:http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE

 

ΣΕΙΣΜΟΙ

Το τράνταγμα, η κίνηση του εδάφους που οφείλεται στη θραύση πετρωμάτων, το στιγμιαίο αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας συσσώρευσης δυναμικής ενέργειας σε καταπονούμενες περιοχές της λιθόσφαιρας. Ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει πολλές απώλειες τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικά αγαθά.
Σεισμός είναι η εδαφική δόνηση που γεννιέται κατά τη διατάραξη της μηχανικής ισορροπίας των πετρωμάτων από φυσικές αιτίες που βρίσκονται στο εσωτερικό της γης.

Μάθε περισσότερα για τους σεισμούς από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής προστασίας.

 

Επίσης μπορείς να μάθεις πάρα πολλά για τους σεισμούς και από εδώ.

 

Παρακολουθήστε ένα εντυπωσιακό βίντεο από σεισμούς την ώρα που εκδηλώνονται. Αναζητήστε περισσότερα βίντεο στον δεσμό "Καταστροφές-Βίντεο" στο αριστερό μενού.

Τους σεισμούς τους ανιχνεύουμε και μετράμε το μέγεθός τους με όργανα που λέγονται σεισμογράφοι.

Πώς όμως μπορούμε να προστατευτούμε από τους σεισμούς; Ας αφήσουμε να μας το πουν τα ημισκούμπρια με τον δικό τους τρόπο.

 

Ας δούμε τι προτείνει ο Οργανισμός Αντισεισμικής προστασίας.