ΚΛΙΜΑΚΑ

Είναι ένας αριθμός που δηλώνει πόσες φορές είναι μικρότερη μιά απόσταση πάνω στον χάρτη από την αντίστοιχη στο έδαφος σε ευθεία γραμμή.

Η κλίμακα σημειώνεται στο υπόμνημα του χάρτη με δύο τρόπους:

 

  • Είτε με τη μορφή κλάσματος με αριθμητή τη μονάδα
klimax
  • Είτε με τη μορφή μιας ευθείας χωρισμένης σε ίσα μεταξύ τους διαστήματα.
kli

 

 

 

Μικρή - Μεγάλη κλίμακα

Εκτύπωση

 

 Με τα πλήκτρα + - που βλέπεις στην αριστερή πλευρά του χάρτη δοκίμασε την αλλαγή της κλίμακας του χάρτη.  Μπορείς να πετύχεις το ίδιο πράγμα τοποθετώντας το ποντίκι μέσα στο χάρτη και γυρνώντας τη ροδέλα του ποντικιού. Τι παρατηρείς;

Όταν ο παρονομαστής είναι μικρός,  η κλίμακα είναι μεγάλη. Ετσι ο χάρτης παρουσιάζει μια μικρή περιοχή αλλά με πολλές λεπτομέρειες. Άρα πατώντας το + αυξάνεις την κλίμακα.

Όταν ο παρονομαστής είναι μεγάλος, η κλίμακα είναι μικρή. Έτσι ο χάρτης παρουσιάζει μια μεγαλύτερη περιοχή αλλά με λιγότερες λεπτομέρειες από πριν. Άρα πατώντας το - μειώνεις την κλίμακα.