Υπόμνημα είναι ένας μικρός πίνακας που υπάρχει σε κάθε χάρτη και σε αυτόν σημειώνονται:

  • τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο χάρτης με την αντίστοιχη επεξήγησή τους.
  • Ο προσανατολισμός του χάρτη.
  • Η χρωματική διαφοροποίηση των υψών των διαφόρων περιοχών του χάρτη.

Δραστηριότητα

Μεταβείτε στην παρακάτω διεύθυνση και επιλέγοντας ένα σύμβολο από το υπόμνημα δείτε την αντίστοιχη πληροφορία να εμφανίζεται πάνω στον χάρτη.

http://www.pelion-paths.gr/map.aspx?ln=gr