Εφαρμογή υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος τροφίμων

Ας δούμε τη λειτουργία της εφαρμογής υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος των τροφίμων συνοπτικά:

Αριστερά, είναι η αρχική οθόνη της εφαρμογής. Εδώ ο χρήστης καλείται να επιλέξει ημερομηνία. Αφού επιλέξει την ημερομηνία, παρουσιάζεται μια λίστα τροφών για να επιλέξει το τρόφιμο που έφαγε. (εικόνα δεξιά)

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού επιλέξει το τρόφιμο, θα πρέπει να συμπληρώσει τη μερίδα που έφαγε σε gr, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν πατώντας αποθήκευση βλέπει την επόμενη εικόνα:

Σε αυτήν βλέπουμε το ισοδύναμο του CO2 σε gr για την κάθε μερίδα που κατανάλωσε και στο κάτω μέρος φαίνεται το συνολικό ισοδύναμο που είναι το άθροισμα των ισοδυνάμων των μερίδων. Πατώντας στο κουμπί πίσω μπορεί να επαναλάβει την διαδικασία όσες φορές επιθυμεί. Μπορεί επίσης να σβήσει τα πάντα πατώντας το κουμπί καθαρισμός.

 

 

 
   

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από εδώ.

Εναλλακτικά μπορείτε να σκανάρετε με την κάμερα του κινητού σας την παρακάτω εικόνα: