Παιχνίδια Python

Παιχνίδι μνήμης

http://www.codeskulptor.org/#user39_tcDnb13KOqFiB6V_4.py

 

Παιχνίδι Spaceship

http://www.codeskulptor.org/#user40_kiR1FopxubB1k73_14.py