Το Η/Μ φάσμα-VR παρουσίαση

Δείτε μια παρουσίαση εικονικής πραγματικότητας για το Η/Μ φάσμα. Μπορείτε να την δείτε είτε από τον browser είτε μέσω του εξοπλισμού VR Oculus ή Cardboard.

https://poly.google.com/view/5IGuQB_UKcm