Εφαρμογή Περιγραφικής Αξιολόγησης Μαθητή

Η Εφαρμογή Περιγραφικής Αξιολόγησης Μαθητή έχει σκοπό να βοηθήσει τους διδάσκοντες στη σύνταξη του Δελτίου Περιγραφικής Αξιολόγησης των μαθητών τους. Οι δυνατότητες της εφαρμογής φαίνονται παρακάτω:

- Καθορισμός και αποθήκευση κριτηρίων αξιολόγησης.
- Δημιουργία Δελτίου Αξιολόγησης για κάθε μαθητή.
- Αποθήκευση Δελτίου Αξιολόγησης μαθητή σε  βάση δεδομένων στον υπολογιστή του χρήστη.
- Εκτύπωση του Δελτίου Αξιολόγησης.
 
Η εφαρμογή αποθηκεύει όλα τα δεδομένα στον υπολογιστή του χρήστη. Αφού τρέξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, την αποθηκεύετε στους Σελιδοδείκτες σας και μπορείτε να την "τρέχετε" ακόμα και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Προσοχή!! Για να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα σας, θα πρέπει να ανοίγετε την εφαρμογή από τον ίδιο φυλλομετρητή κάθε φορά.
 
Μεταβείτε στην εφαρμογή πατώντας εδώ.