Στατιστικά βαθμολογιών Γυμνασίου

Εφαρμογή για στατιστικά βαθμών διαγωνισμάτων στο Γυμνάσιο.

http://www.propagator.gr/graph/freqs.html