Μάθετε για τον κορονοϊό

Μάθετε για τον κορονοϊό. Ενεργοποιήστε τους Ελληνικούς υπότιτλους.

Από τον χρήστη: https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q