Συντεταγμένες στο επίπεδο

Θα μπορούσατε να περιγράψετε τη θέση της κόκκινης κουκίδας στο παρακάτω σχήμα;

latitu2

 

Ας αλλάξουμε λίγο το σχήμα και ας το κάνουμε όπως παρακάτω.

Treasu3

 

Μήπως τώρα είναι ευκολότερα τα πράγματα; Αν παρ'όλα αυτά δεν έχετε μπορέσει ακόμα να απαντήσετε περάστε το ποντίκι πάνω από τη δεύτερη εικόνα για να δείτε την απάντηση.

Καταλαβαίνετε πως ο πίνακας με τις οριζόντιες γραμμές και τις κάθετες στήλες μας διευκολύνει ώστε να ονομάζουμε το κάθε κελί του πίνακα με ένα γράμμα που δείχνει την οριζόντια γραμμή και έναν αριθμό που δείχνει την κατακόρυφη στήλη στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο. Π.χ. το πάνω αριστερά κελί είναι το Α1. Αυτό είναι μοναδικό και το Α1 λέμε οτι είναι οι συντεταγμένες του σημείου στο επίπεδο.

Με αυτόν τον τρόπο παίζεται η γνωστή σας "ναυμαχία" και με αυτόν τον τρόπο περιγράφονται οι κινήσεις στο σκάκι.

 

chess1 quest1

Περάστε το ποντίκι πάνω στην ερώτηση, για να δείτε την απάντηση.