Μεταγραφή-Μετάφραση

Η σειρά των βάσεων κατά μήκος μιάς αλυσίδας DNA κωδικοποιεί πληροφορίες σχετικές με τη δομή πρωτεϊνών. Τρείς βάσεις του DNA κωδικοποιούν ένα αμινοξύ. (κωδικός τριπλέτας).  Αυτή η πληροφορία είναι αποθηκευμένη στα γονίδια και εκφράζεται μέσω μιάς διαδικασίας που λέγεται μεταγραφή.

Η μεταγραφή ξεκινά όταν ένα ειδικό ένζυμο, η RNA πολυμεράση, προσδένεται σε ειδικές περιοχές του DNA που λέγονται υποκινητές. Η RNA πολυμεράση ξετυλίγει την έλικα του DNA. Στη συνέχεια τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας. (Α-U, G-C). Τα ριβονουκλεοτίδια ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας έτσι την αλυσίδα του mRNA. Η σύνθεση της αλυσίδας αυτής σταματά στο τέλος του γονιδίου και κατόπιν απελευθερώνεται η αλυσίδα του mRNA, η οποία θα κατευθυνθεί προς τα ριβοσώματα όπου θα αρχίσει η διαδικασία της μετάφρασης. Δείτε την διαδικασία της μεταγραφής πατώντας εδώ.
 

transcription1
 

Το ριβόσωμα χωρίζεται σε δύο μέρη, τις υπομονάδες. Υπάρχει η μεγάλη υπομονάδα και η μικρή υπομονάδα. Η μεγάλη υπομονάδα έχει δύο θέσεις εισδοχής, από τις οποίες εισέρχεται το tRNA. Στη μικρή υπομονάδα προσδένεται το mRNA. Κάθε μόριο tRNA αποτελείται από μιά τριάδα βάσεων στη μιά πλευρά του και ένα αμινοξύ στην άλλη. Έτσι τα μόρια tRNA προσκολλώνται διαδοχικά στις αντίστοιχες θέσεις του mRNA, σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας. (U-A,G-C). Όταν το δεύτερο μόριο tRNA έρθει δίπλα στο πρώτο, ενώνουν τα αμινοξέα τους και το πρώτο μόριο tRNA ξεκολλά από την αλυσίδα. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να σχηματιστεί η πρωτεϊνη. Δες σχηματικά αυτή την διαδικασία. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις διαδικασίες της μεταγραφής και της μετάφρασης μαζί.  Παρακολούθησε τη διαδικασία σε αυτό το animation.
 

trans_transl

Οι διαδικασίες της αντιγραφής, της μεταγραφής και της μετάφρασης συνοψίζονται στο κεντρικό δόγμα της βιολογίας που περιγράφει τη ροή της γενετικής πληροφορίας.
 

central_dogma1