Δραστηριότητα

Αφού μάθαμε τις διαδικασίες της αντιγραφής του DNA, της μεταγραφής και της μετάφρασης, ελάτε να δοκιμάσουμε αρχικά να αντιγράψουμε ένα μόριο DNA. Κατόπιν θα συνθέσουμε μια πρωτεϊνη.

Η δραστηριότητα προέρχεται από τη Δημόσια Τηλεόραση (pbs -public broadcasting service) των ΗΠΑ και είναι στα Αγγλικά. Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ξεκινήσετε.

Δραστηριότητα