Μεταλλάξεις

Οι αλλαγές στην αλληλουχία του DNA ονομάζονται μεταλλάξεις. Αυτές μπορεί να είναι δύο ειδών: Οι χρωμοσωμικές μεταλλάξεις και οι γονιδιακές.

Αν οι αλλαγές αφορούν μικρό αριθμό βάσεων τότε μιλάμε για γονιδιακή μετάλλαξη. Οι γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να είναι: αντικατάσταση βάσης, έλλειψη βάσης και προσθήκη βάσης ή βάσεων.

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες αφορούν αλλαγές σε μεγαλύτερα τμήματα του χρωμοσώματος.

Μεταλλάξεις μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε γεννητικό ή σωματικό κύτταρο ενός οργανισμού. Οι μεταλλάξεις των γεννητικών κυττάρων είναι οι μόνες που μπορεί να κληρονομηθούν. Οι μεταλλάξεις των σωματικών κυττάρων είναι οι συνηθέστερες.

Οι μεταλλάξεις συμβάλλουν στη δημιουργία γενετικής ποικιλότητας στον πληθυσμό και ευθύνονται για πολλές κληρονομικές ασθένειες καθώς και για πολλές περιπτώσεις καρκίνου. Πολλές μεταλλάξεις δεν έχουν καμμιά επίπτωση στον οργανισμό και χαρακτηρίζονται ουδέτερες. Οι μεταλλάξεις που εμφανίζονται  ξαφνικά μέσα στον πληθυσμό ονομάζονται αυτόματες και προέρχονται από λάθη που συμβαίνουν κατά τη διαδικασία της αντιγραφής ή κατά τον διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων. Πολλοί τύποι μεταλλάξεων μπορεί να δημιουργηθούν από παράγοντες του περιβάλλοντος που λέγονται μεταλλαξογόνοι. Τέτοιοι είναι οι διάφοροι τύποι ιονιζουσών ακτινοβολιών (χ,γ,β,α), η κοσμική ακτινοβολία και η υπεριώδης. Επίσης πολλές ουσίες που βρίσκονται σε γεωργικά, βιομηχανικά και φαρμακευτικά προϊόντα.

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από μετάλλαξη.

 

down-syndrome

Σύνδρομο Down

croc_albino

man_albino

Αλφισμός

Δείτε για τις προκαταλήψεις που οδηγούν σε σφαγές αλφικών στην Αφρική, από τον Exanda.

Zeru-Zeru Τα φαντάσματα

klinefelter_syndrome_xxyy

Σύνδρομο Kleinefelter

lagoheilo

Λαγόχειλο-Λυκόστομα

turner

Σύνδρομο Turner

edwards

Σύνδρομο Edwards

mesogiaki

Μεσογειακή Αναιμία