Καιρός-Κλίμα

Ο καιρός είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε μιά ορισμένη χρονική στιγμή καθώς και η εξέλιξη αυτής της κατάστασης από τη γένεση ως το θάνατο των ατμοσφαιρικών διαταραχών που επηρεάζουν τη συγκεκριμένη περιοχή.

Η θερμοκρασία του αέρα, η  ατμοσφαιρική πίεση, η υγρασία, ο άνεμος, τα νέφη, τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (βροχή,χιόνι,χαλάζι) και η ορατότητα είναι τα μετεωρολογικά στοιχεία που καθορίζουν τον καιρό ενός τόπου. Επειδή τα παραπάνω στοιχεία δεν παραμένουν σταθερά, ο καιρός διαρκώς μεταβάλλεται.

Κλίμα είναι ο μέσος καιρός και προσδιορίζεται από τις μέσες τιμές των μετεωρολογικών παραμέτρων για χρονικά διαστήματα της τάξης των τριάντα ή και περισσότερων ετών. Η έννοια του κλίματος, ωστόσο , περιλαμβάνει και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε μιά περιοχή. Αυτό είναι αναγκαίο, διότι η συχνότητα εμφάνισης των ακραίων καιρικών φαινομένων μας βοηθά να διακρίνουμε κλιματικές διαφορές μεταξύ δύο περιοχών οι οποίες έχουν ίδιες ή σχεδόν ίδιες τις μέσες  τιμές  των μετεωρολογικών παραμέτρων.

Η βασική αιτία που δημιουργεί τον καιρό είναι η ηλιακή ενέργεια. Ουσιαστικά η ηλιακή ενέργεια θέτει σε κίνηση μια μηχανή, της οποίας τα κινητά μέρη είναι οι άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα και τα καύσιμά της είναι οι υδρατμοί που παράγονται με την εξάτμιση του νερού.

Η ηλιακή ενέργεια όμως μόνη της δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τα καιρικά φαινόμενα αν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα της Γης με τους υδρατμούς της, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και τα άλλα αέρια που λειτουργούν, κατά κάποιο τρόπο, όπως το πλαστικό ή το τζάμι στα θερμοκήπια. Αν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα η μέση θερμοκρασία του πλανήτη μας θα ήταν περίπου -18 βαθμοί Κελσίου και  τότε είτε δε θα υπήρχε ζωή στη Γη είτε, αν υπήρχε, δε θα είχε τη σημερινή της μορφή. Η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες οφείλεται στην αυξανόμενη ένταση του ατμοσφαιρικού θερμοκηπίου λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Πηγή: "Καιρός: Ο γιός της Γης και του Ήλιου" Τόμος Ι "Η Γνώση" Δημήτρης Ζιακόπουλος

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα είναι:

  • Η απόσταση του τόπου από τη θάλασσα.
  • Το γεωγραφικό πλάτος
  • Το υψόμετρο και
  • Οι τοπικές συνθήκες.

Οι κλιματικοί τύποι είναι:

Το εύκρατο, το ηπειρωτικό, το πολικό, το μεσογειακό, το ορεινό το τροπικό, και το κλίμα της ερήμου.