Τροφικές σχέσεις

Το απλό διάγραμμα που απεικονίζει τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των πληθυσμών ενός οικοσυστήματος ονομάζεται τροφική αλυσίδα. Π.χ.

food_chain

 Ο οργανισμός στα αριστερά του βέλους δίνει την ενέργειά του στον οργανισμό που βρίσκεται στα δεξιά του βέλους. Άρα τα βέλη στις τροφικές αλυσίδες δείχνουν ποιός οργανισμός αποτελεί τροφή για κάποιον άλλον και τη ροή της ενέργειας από τον έναν οργανισμό στον άλλον. Θα πρέπει να προσέξουμε οτι σε μιά τροφική αλυσίδα απεικονίζεται μόνο ένας πληθυσμός παραγωγών και μόνο ένας πληθυσμός από κάθε τάξη καταναλωτών. Επίσης δεν απεικονίζονται σε αυτήν οι αποικοδομητές του οικοσυστήματος.

Το σύνθετο διάγραμμα που απεικονίζει τις τροφικές σχέσεις μεταξύ  όλων των πληθυσμών ενός οικοσυστήματος ονομάζεται τροφικό πλέγμα.

trof_plegma

 

Το παραπάνω τροφικό πλέγμα απεικονίζει τις τροφικές σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών μιάς λίμνης.

Οι οργανισμοί κατατάσσονται σε τροφικά επίπεδα. Σε κάθε τροφικό επίπεδο περιλαμβάνονται όλοι οι πληθυσμοί που χρησιμοποιούνται ως κύρια τροφή από τους πληθυσμούς του επόμενου τροφικού επιπέδου. Συνεπώς υπάρχουν τέσσερα τροφικά επίπεδα:

food_levels

Ο αριθμός των οργανισμών μειώνεται καθώς προχωράμε από το 1ο τροφικό επίπεδο προς τα ανώτερα. Τοποθετώντας στο κάτω μέρος το πρώτο τροφικό επίπεδο και από πάνω του διαδοχικά τα υπόλοιπα σχηματίζεται μιά τροφική πυραμίδα. Αυτή απεικονίζει τις ποσοτικές σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών ενός οικοσυστήματος. Έχουμε τρία είδη τροφικής πυραμίδας:

Στην πυραμίδα πληθυσμού απεικονίζεται ο αριθμός των οργανισμών σε κάθε τροφικό επίπεδο.

Στην πυραμίδα βιομάζας απεικονίζεται το συνολικό ξηρό βάρος όλων των οργανισμών σε κάθε τροφικό επίπεδο.

Στην πυραμίδα ενέργειας απεικονίζεται η συνολική ενέργεια όλων των οργανισμών σε κάθε τροφικό επίπεδο. Μόλις το 10% της ενέργειας μεταφέρεται από το ένα επίπεδο στο άλλο λόγω ενεργειακών απωλειών εξ' αιτίας της κυτταρικής αναπνοής και των περιττωμάτων.