Α Νόμος Μέντελ-Δραστηριότητα

Ο Γκρέγκορ Μέντελ (1822-1864) ήταν ένας Αυστριακός μοναχός και ερασιτέχνης βοτανολόγος, ο οποίος μελέτησε τους μηχανισμούς κληρονομικότητας των οργανισμών διεξάγοντας πειράματα με το φυτό μοσχομπίζελο που καλλιεργούσε στον κήπο του μοναστηριού του, στην πόλη Brno της Τσεχίας. Σήμερα θεωρείται ο πατέρας της Γενετικής. 

Η επιτυχία των πειραμάτων του στηρίχτηκε στα παρακάτω:

Μελέτησε μιά ή δύο ξεχωριστές ιδιότητες του φυτού κάθε φορά και όχι το σύνολο των ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζει.

Χρησιμοποίησε αμιγή στελέχη του φυτού για τη συγκεκριμένη ιδιότητα που μελετούσε δηλαδή στελέχη τα οποία μετά την αυτογονιμοποίησή τους θα παρουσίαζαν για πολλές γενιές την ίδια ιδιότητα.

Ανέλυσε τα αποτελέσματά του στατιστικά, δηλαδή μετρούσε τους απογόνους των ατόμων τα οποία είχαν μια συγκεκριμένη ιδιότητα και στη συνέχεια υπολόγιζε τις συχνότητες εμφάνισής τους.

Γιατί όμως επέλεξε το μοσχομπίζελο για την διεξαγωγή των πειραμάτων του;

Αναπτύσσεται πολύ εύκολα.

Εμφανίζει μεγάλη ποικιλότητα σε πολλούς χαρακτήρες του π.χ. ψηλά και κοντά φυτά, ιώδη και λευκά άνθη, ρυτιδωμένα ή λεία σπέρματα κ.ά.

Παρέχει την δυνατότητα τεχνητής γονιμοποίησης εκτός από την αυτογονιμοποίησή του η οποία συμβαίνει φυσιολογικά.

Δίνει μεγάλο αριθμό απογόνων, πράγμα που επιτρέπει τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Πηγή: Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης Γ' τάξης Γενικού Λυκείου Ο.Ε.Δ.Β.

Ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον τρόπο δουλειάς του Μέντελ και να διατυπώσουμε τον Α' Νόμο του Μέντελ ή Νόμο του διαχωρισμού των αλληλόμορφων γονιδίων. Μεταβείτε στη σελίδα του πειράματος πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο και συμπληρώστε το φύλλο εργασίας που σας έχει δοθεί:

1o Πείραμα του Μέντελ

Το πείραμα αυτό καθώς και άλλα πειράματα βιολογίας και φυσικής βρίσκονται στη σελίδα: http://www.agentsheets.gr/