Ασθένειες

Η διαταραχή της ομοιόστασης για μεγάλο χρονικό διάστημα οδηγεί σε ασθένεια, ενώ μπορεί να προκαλέσει και το θάνατο.

Οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν διαταραχή της ομοιόστασης είναι:

Άβιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες (ακτινοβολίες, ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές κ.α)

Παθογόνοι μικροοργανισμοί (ιοί, μύκητες, πρωτόζωα, βακτήρια).

Κληρονομικές δυσλειτουργίες.

Ο τρόπος ζωής και συμπεριφοράς (κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ, λήψη ναρκωτικών ουσιών, μη ισορροπημένη διατροφή κ.α.).

Χρειάστηκαν πολλά χρόνια και πολλές έρευνες μέχρι να ανακαλυφθεί οτι πολλοί μικροοργανισμοί προκαλούν ασθένειες.

Μικροοργανισμοί ή μικρόβια ονομάζονται οι οργανισμοί που έχουν μέγεθος μικρότερο από 0,1 χιλιοστόμετρα και συνεπώς δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Παλιά πίστευαν οτι κάθε μικροοργανισμός είναι παθογόνος, προκαλεί δηλαδή ασθένειες. Σήμερα γνωρίζουμε οτι υπάρχουν παθογόνοι και μη παθογόνοι μικροοργανισμοί.

Μεγάλοι επιστήμονες που πρόσφεραν πολλά στην κατανόηση της επίδρασης των μικροοργανισμών στον ανθρώπινο οργανισμό ήταν ο Robert Koch και ο  Louis Pasteur.

Ξενιστής ονομάζεται ο οργανισμός που προσβάλλεται από κάποιο παθογόνο μικροοργανισμό.

Μόλυνση ονομάζουμε την είσοδο του παθογόνου στον ξενιστή.

Λοίμωξη είναι η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μικροβίων σ' ένα σημείο του οργανισμού που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και τα οποία προκαλούν φλεγμονή. Για τους πιο πολλούς ιστούς, ο κρίσιμος αριθμός των μικροβίων για την πρόκληση λοίμωξης είναι 1.000.000 μικρόβια ανά κυβικό χιλιοστό ιστού.

Μολυσματική ασθένεια ονομάζουμε την ασθένεια που προκαλείται από μικροοργανισμό και μεταδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο.

Συμπτώματα ονομάζουμε τις διαταραχές που εμφανίζει ένα άτομο όταν ασθενεί όπως για παράδειγμα τον πυρετό, τον βήχα, την διάρροια κ.α.

Διάγνωση είναι η εξακρίβωση της αιτίας των διαταραχών από τον γιατρό, μέσω του ελέγχου των συμπτωμάτων και των διαφόρων εξετάσεων που θα κάνει στον ασθενή.

Περίοδος επώασης είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο παθογόνος μικροοργανισμός θα προσβάλλει τον ξενιστή μέχρι να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ώρες, μέρες, μήνες ή και χρόνια.

Επιδημία ονομάζουμε την εκδήλωση μιας μολυσματικής ασθένειας που οφείλεται σε παθογόνο μικροοργανισμό σε πολλά άτομα, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Πανδημία ονομάζουμε την εκδήλωση μιας ασθένειας που οφείλεται σε παθογόνο μικροοργανισμό, σε πολλά άτομα σε όλο τον κόσμο, μιά συγκεκριμένη χρονική περίοδο.