Υψόμετρα

Δείτε την υψομετρική διαφοροποίηση διαφόρων σημείων που θα επιλέξετε στον χάρτη.

http://www.propagator.gr/gmaps/elevation/elevations.html