Ετήσια Ψάρια

Στην Ανατολική Αφρικανική Σαβάννα, κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, σχηματίζονται μικρές λίμνες οι οποίες στερεύουν λίγους μήνες μετά. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα μικρά ψάρια που ζούν σε αυτές τις λίμνες. Προκειμένου να επιβιώσουν δίνουν αγώνα δρόμου για να ωριμάσουν, πετυχαίνοντας να έχουν το μικρότερο χρόνο γενιάς από κάθε άλλο σπονδυλωτό.

Για να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη των μικρών αυτών ψαριών οι επιστήμονες ανέθρεψαν δύο διαφορετικά γένη στο εργαστήριο.

Τα ψάρια αύξαναν το μήκος του σώματός τους,  κάθε μέρα, κατά το ένα τέταρτο του μήκους που είχαν την προηγούμενη μέρα. Αποκτούσαν δυνατότητα αναπαραγωγής μετά από μόλις 17 μέρες. (Αυτό παρατηρήθηκε στο ένα γένος. Το άλλο χρειάστηκε μιά μέρα παραπάνω). Για την εκκόλαψη των αυγών χρειάζονται 15 μέρες. Έτσι μεταξύ των γενεών μεσολαβεί μόνο ένας μήνας. Τα εμβρυϊκά ψαράκια κοιμούνται κάτω από το χώμα κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου. Μόλις η λιμνούλα τους σχηματιστεί ξανά, κατά την περίοδο των βροχών, ξυπνούν, μεγαλώνουν γρήγορα και αναπαράγονται με τον τρόπο που περιγράψαμε.

Αυτή η μικρή χρονική διάρκεια του κύκλου ζωής τους, αποτελεί μια κρίσιμη εξελικτική προσαρμογή, για την επιβίωση του είδους.

Πηγή: http://www.scientificamerican.com/podcast/episode.cfm?id=annual-fish-grow-up-at-top-speed-13-09-10