Παγκόσμιο ρεκόρ στο Cern

Την Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ έλαβε χώρα στο ερευνητικό κέντρο του Cern στη Γενεύη. Οι ανιχνευτές του πειράματος CMS κατέγραψαν σύγκρουση πρωτονίων στην ενέργεια των 8 Tev. Οι ανιχνευτές του πειράματος κατέγραψαν πολλά δεδομένα. Αυτή η ενέργεια σύγκρουσης είναι κατά 15% μεγαλύτερη από την ενέργεια που είχαν πετύχει κατά την προηγούμενη χρονιά. Αναμένεται να υπάρξουν 10 φορές περισσότερα δεδομένα από αυτά που έχουν συλλέξει κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων χρόνων λειτουργίας του επιταχυντή.Ο επιταχυντής τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά  αυτή τη χρονιά και το επιτυχημένο αποτέλεσμα ανανέωσε τις ελπίδες των επιστημόνων για την ανεύρεση του μποζονίου Higgs.

Στον επιταχυντή LHC συγκρούονται σε προκαθορισμένα σημεία δύο αντίθετα κινούμενες δέσμες πρωτονίων. Στα σημεία σύγκρουσης υπάρχουν ανιχνευτές που καταγράφουν τα παραγόμενα σωματίδια.

Ο επιταχυντής είναι σχεδιασμένος να εκτελεί σύγκρουση ενέργειας 14 Tev δηλ. 7 Tev ανά δέσμη. Η τρέχουσα σύγκρουση των 8 Tev αντιστοιχεί σε 4 Tev ανά δέσμη.

Στο παρακάτω βίντεο απεικονίζεται η σύγκρουση 23 ζευγών πρωτονίων στα 8 Tev  η οποία παράγει πλήθος σωματιδίων.