Πέτρα,ψαλίδι,χαρτί

Παίξτε το γνωστό παιχνίδι "Πέτρα-ψαλίδι-χαρτί" εναντίον ενός υπολογιστή. Αν ήταν ένα παιχνίδι τυχαιότητας θα οδηγούσε σε στατιστική ισοπαλία με το 1/3 των προσπαθειών να αντιστοιχεί σε νίκη, το 1/3 σε ήττα και το 1/3 σε ισοπαλία. Όμως οι άνθρωποι δεν παίζουν τυχαία το παιχνίδι αυτό και άρα μπορούμε να αναλύσουμε συμπεριφορές και συνήθειες με τη βοήθεια ενός υπολογιστή. Δείτε το αποτέλεσμα παίζοντας μιά φορά ενάντια σε έναν άπειρο υπολογιστή και κατόπιν παίζοντας εναντίον ενός έμπειρου υπολογιστή που έχει "μάθει" από την εμπειρία 20.000 παιχνιδιών με άλλους χρήστες. Το παιχνίδι δημοσιεύεται στη σελίδα της εφημερίδας "New York Times". Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και ξεκινήστε:

http://www.nytimes.com/interactive/science/rock-paper-scissors.html?ref=science