Λίμνη Αχρίδα

Εργασία μαθητών Α' Γυμνασίου. Σχ. Έτος: 2013-2014