Νεκρά Θάλασσα

Εργασία μαθητών Α Γυμνασίου. Σχ. Έτος: 2013-2014