Πανούκλα

Εργασία μαθητών Γ' Γυμνασίου. Σχ. Έτος:2013-2014