Ευλογιά

Εργασία του μαθητή Τσαγκάρη Θεόδωρου. Σχ. έτος: 2014-2015