Τα φράγματα των Ελληνικών ποταμών

Η εργασία της μαθήτριας Α' Γυμνασίου Χατζή Μαρίας για τα φράγματα των Ελληνικών ποταμών. Σχολικό έτος: 2012-2013