Γεωγραφικές Συντεταγμένες

Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση ενός σημείου πάνω στην επιφάνεια της Γης.

Όπως κάναμε στο επίπεδο, θεωρήσαμε οτι η επιφάνεια της Γης χωρίζεται σε τμήματα από δύο είδη φανταστικών γραμμών, τους μεσημβρινούς και τους παράλληλους.

globe2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω σχήμα κάθε μεσημβρινός αντιστοιχεί σε   15 0 .  Άρα το γεωγραφικό μήκος κυμαίνεται από 0 0 έως    180 0. Αριστερά του Πρώτου Μεσημβρινού το W σημαίνει:(west=δυτικά) και δεξιά του, το Ε σημαίνει:(East=ανατολικά)

Έχουμε 12 μεσημβρινούς σε κάθε ημισφαίριο.

 

Οι μεσημβρινοί είναι ημικύκλια που περνούν από τους δύο πόλους της Γης και είναι ίσα και όμοια μεταξύ τους. Θεωρούμε αυθαίρετα οτι Πρώτος Μεσημβρινός είναι αυτός που περνά από το Γκρήνουϊτς της Αγγλίας.

Καθορίζουν το γεωγραφικό μήκος του τόπου.

Χωρίζουν τη Γη σε ανατολικό και δυτικό ημισφαίριο.

 

globelatid

Κάθε παράλληλος αντιστοιχεί σε 100 . Άρα το γεωγραφικό μήκος κυμαίνεται από 00 μέχρι 900

στο Βορρά και το ίδιο στο Νότο. Το γράμμα Ν σημαίνει: (North=Βόρεια) και το γράμμα S σημαίνει: (South=Νότια)

 

 

 

 

 

Οι παράλληλοι είναι κύκλοι κάθετοι στους μεσημβρινούς, ανόμοιοι μεταξύ τους. Μεγαλύτερος σε μήκος είναι αυτός που περνά από το μέσον της Γης και λέγεται Ισημερινός. Χωρίζει τη Γη σε Βόρειο και Νότιο ημισφαίριο.

Καθορίζουν το γεωγραφικό πλάτος του τόπου.

 

 

 

 

 

Το Γεωγραφικό μήκος και το Γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου αποτελούν τις Γεωγραφικές Συντεταγμένες του.

coordinates2