ΠΕΙΡΑΜΑ


Θερμική επαφή Ζεστού - Κρύου Νερού
Εκτελέστε το πείραμά σας, γράφοντας τα μετρούμενα ζεύγη τιμών στα αντίστοιχα πεδία.
Μετά την καταγραφή κάθε ζεύγους τιμών, πατήστε το κουμπί: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ
Θα δείτε τις τιμές να καταχωρούνται στον παρακάτω πίνακα. Μόλις τελειώσετε όλες τις μετρήσεις πατήστε το κουμπί: ΤΕΛΟΣ.
Πατώντας στο κουμπί "ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ" διαγράφετε την τελευταία καταχώρηση που κάνατε.
Περνώντας το ποντίκι πάνω από τη γραφική παράσταση, αναγράφεται το ζεύγος τιμών του τρέχοντος σημείου, στο οποίο βρίσκεται ο δείκτης του ποντικιού.

Οι τιμές δεν αποθηκεύονται. Μόλις κλείσετε το παράθυρο του φυλλομετρητή ή κάνετε ανανέωση, ο πίνακας τιμών καθαρίζει.

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή, απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

peirama6
Από το σχολικό βιβλίο "Η Φυσική με Πειράματα Α' Γυμνασίου" - ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" Σελ. 20

ΧΡΟΝΟΣ (ΛΕΠΤΑ): ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ1( 0C ): ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θ2( 0C ):


ΧΡΟΝΟΣ
(ΛΕΠΤΑ)
Θ1
0C )
Θ2
0C )