ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ Ohm


Γραφική παράσταση Έντασης - Τάσης
Εκτελέστε το πείραμά σας, γράφοντας τα μετρούμενα ζεύγη τιμών στα αντίστοιχα πεδία.
Μετά την καταγραφή κάθε ζεύγους τιμών, πατήστε το κουμπί: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ
Θα δείτε τις τιμές να καταχωρούνται στον παρακάτω πίνακα. Μόλις τελειώσετε όλες τις μετρήσεις πατήστε το κουμπί: ΤΕΛΟΣ.
Πατώντας στο κουμπί "ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ" διαγράφετε την τελευταία καταχώρηση που κάνατε.
Περνώντας το ποντίκι πάνω από τη γραφική παράσταση, αναγράφεται το ζεύγος τιμών του τρέχοντος σημείου, στο οποίο βρίσκεται ο δείκτης του ποντικιού.

Οι τιμές δεν αποθηκεύονται. Μόλις κλείσετε το παράθυρο του φυλλομετρητή ή κάνετε ανανέωση, ο πίνακας τιμών καθαρίζει.

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή, απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

ΤΑΣΗ: ΕΝΤΑΣΗ:


ΤΑΣΗΕΝΤΑΣΗ