ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Σύγκριση βαθμολογιών δύο τμημάτων
Καταγράψτε τις ακέραιες βαθμολογίες σας.
Μετά την καταγραφή κάθε βαθμού, πατήστε το κουμπί: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ
Θα δείτε τις τιμές να καταχωρούνται στον πίνακα με το πράσινο πλαίσιο.
Πατώντας στο κουμπί "ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ" διαγράφετε την τελευταία καταχώρηση που κάνατε.
Επιλέξτε το χρώμα που θα αντιστοιχεί στο 1ο τμήμα.
Μόλις τελειώσετε όλες τις καταχωρήσεις του πρώτου τμήματος, πατήστε το κουμπί: ΤΕΛΟΣ.
Κατόπιν θα επαναλάβετε την διαδικασία για την καταγραφή των βαθμών του 2ου τμήματος. Πριν πατήσετε ΤΕΛΟΣ μη ξεχάσετε να επιλέξετε χρώμα για το 2ο τμήμα.
Θα δείτε 2 συγκριτικά διαγράμματα (ραβδόγραμμα και γραμμικό) για τα δύο τμήματα.
Τα διαγράμματα αυτά είναι εικόνες τύπου .png τις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε με δεξί κλικ στον υπολογιστή σας
και να τις ενσωματώσετε σε όποιο έγγραφο επιθυμείτε.

Για να πάρετε την εικόνα σε νέο παράθυρο, πατήστε τους αντίστοιχους δεσμούς κάτω από τα διαγράμματα.

Οι τιμές δεν αποθηκεύονται. Μόλις κλείσετε το παράθυρο του φυλλομετρητή ή κάνετε ανανέωση, ο πίνακας βαθμών καθαρίζει και όλες οι μεταβλητές μηδενίζονται..

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή, απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Κάποιες λειτουργίες δεν υποστηρίζονται από ορισμένους φυλλομετρητές. (π.χ. η επιλογή χρώματος δεν υποστηρίζεται από I.E. ή Microsoft Edge)
Mozilla Firefox και Google Chrome υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής.

ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμός καταχωρημένων βαθμών:
Μέσος Όρος A: Μέσος Όρος B:
Τυπική απόκλιση A: Τυπική απόκλιση Β:
Επιλέξτε χρώμα για το διάγραμμά σας:
Ονομασία τμήματος:
(Μέχρι 7 χαρακτήρες)Bαθμοί ====> Συχνότητα εμφάνισης
ΒΑΘΜΟΣ