Εντοπίστε την τοποθεσία που σας ενδιαφέρει και κάντε κλικ σε διάφορα σημεία. Θα πάρετε διάγραμμα με τα υψόμετρα ανάμεσα στα σημεία, σε ευθεία γραμμή.
Περάστε το ποντίκι πάνω από το διάγραμμα για να δείτε το αντίστοιχο σημείο πάνω στο χάρτη.